هدیةالاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی و الالقاب
34 بازدید
ناشر: نور مطاف
نقش: مصحح
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
هدیة الاحباب فی ذکز المعروفین بالکنی و الالقاب و الانساب ، کتابی است از ثقة المحدثین حاج شیخ عباس قمی در تراجم علمای دین که هر کدام از این افراد در برحه ای از زمان تلاشهای فراوانی در راستای اعتلای دین و دانش انجام داده اند . محدث قمی در این کتاب می کوشد با معرفی اجمالی از عالمان شیعی و سنی و ذکر نکته ها ئی از اندیشه ها و حیات علمی آنان ، خواننده را به گوشه ای از زوایای پنهان و پیدای زندگی علمی آنان آشنا سازد . روش در هدیة الاحباب همان است که ایشان در الکنی و الالقاب پیش گرفته است و ابواب را بر همان اساس چیده است . ولی نمی توان گفت در زمان تالیف هدیة الاحباب ، الکنی و الالقاب را نوشته بوده است زیرا با این حجم در الکنی و الالقاب و گستردگی مباحث آن ، جاداشت اسمی از آن هم به میان آورد در حالی که آنچنان که در مقدمه اشاره دارد این کتاب را از دو کتاب دیگرش یعنی الفوائد الرضویة و غایة المنی برگزیده است . و در ادامه خواهیم گفت که بعضی به اشتباه انگاشته اند که در بعض مدخل های هدیة الاحباب که شیخ می گوید : می آید در الکنی ، منظور باب الکنی در همین کتاب است نه اینکه مراد کتاب الکنی و الالقاب باشد که در جای خود منبع مهم و معتبری است . زبان کتاب آمیخته ای از زبن فارسی و عربی است که صبغه عربی بودن می چربد . در ترجمه احوالات و زندگی نامه ها عباراتی را در درون هم آنچنان ماهرانه چیده است که تمییز زبانی در این موارد بسیار سخت و مشکل می نماید . در ذکر تواریخ ، آنها را به حروف ابجد نیز بیان کرده است و این به جهت احتراز از آن است که توارخ را که به صورت عددی نگاشته است با شماره های در متن اشتباه نیفتد . روش محدث قمی در این دو کتاب تقریبا یکی است ایشان بر استناد به دیگر تواریخ و کتب اصرار دارد و کمتر از خود حرفی می زند .